Rekonstrukce místní komunikace ulice Horova a chodníků v ulici Sadová

Doba realizace
180 dnů
Celkové náklady
25,5 mil. Kč
Rok zahájení - Ukončení
2022

Popis projektu

V letošním roce dojde k souběhu několika velkých investičních akcí na ulicích přilehlých ke Komenského sadům. Jedná se o rekonstrukci kanalizace, instalace nových plynových přípojek, rekonstrukce povrchu ulice Vítězné a posledním projektem je velká investiční akce našeho obvodu Rekonstrukce místní komunikace ulice Horova a chodníků v ulici Sadová v hodnotě 25,5 mil. korun. Všechny tyto investiční akce však byly dopředu zkoordinovány s ostatními zhotoviteli tak, aby okolí bylo stavem co nejméně zatíženo a zároveň aby nedocházelo ke zbytečným vícenákladům.

Velikou změnou bude obnova stávající přestárlé a nemocné zeleně – bude zde pokáceno celkem 54 stromů a jiných nezdravých dřevin, následně dojde na ulici Sadové ke kompletní obnově výsadeb stromů v její celé délce od ulice Horova po ulici Vítěznou. V úseku mezi ulicemi Horovou a Blahoslavovou bude před vilkami v páse mezi vozovkou a chodníkem nově realizován záhon s výsadba mi dřevitých trvalek. Pro tyto výsadby byla vybrána Perovskie lebedolistá, nenáročná rostlina, která je odolná vůči suchu. Rostlina bohatě kvete drobnými modrofialovými kvítky od července do října. Při navrhování je brán zřetel na přesah stromů z přilehlého parku.

Aktuality

14.3.2022

Spouští se velká investiční akce v ulicích Sadová a Horova

V letošním roce dojde k souběhu několika velkých investičních akcí na ulicích přilehlých ke Komenského sadům. Jedná se o rekonstrukci kanalizace, instalace nových plynových přípojek, […]

Fotogalerie