Spouští se velká investiční akce v ulicích Sadová a Horova

V letošním roce dojde k souběhu několika velkých investičních akcí na ulicích přilehlých ke Komenského sadům.

Jedná se o rekonstrukci kanalizace, instalace nových plynových přípojek, rekonstrukce povrchu ulice Vítězné a posledním projektem je velká investiční akce našeho obvodu „Rekonstrukce místní komunikace ulice Horova a chodníků v ulici Sadová“. Všechny tyto investiční akce byly dopředu zkoordinovány s ostatními zhotoviteli tak, aby okolí stavem bylo co nejméně zatíženo a zároveň aby nedocházelo ke zbytečným vícenákladům.

Rekonstrukce ulicí Horova a Sadová započne již nyní v polovině března a celková doba bude zhruba 180 dnů. Kromě oprav komunikací a chodníků zde budou rekonstruovány i chodníkové přejezdy k rodinným domům, dále stávající parkoviště, kde přibydou i dvě nová parkovací místa v ulici Sadové a chodníky budou doplněny o bezbariérové prvky včetně reliéfní dlažby.

Velikou změnou bude obnova stávající přestárlé a nemocné zeleně – bude zde pokáceno celkem 54 stromů a jiných neperspektivních dřevin, následně dojde na ulici Sadové ke kompletní obnově výsadeb stromů v její celé délce od ul. Horova po ul. Vítěznou. Už v zimních měsících proto pracovníci Technických služeb Moravské Ostravy a Přívozu zahájili v této části obvodu kácení a prořezy stromů.

V úseku mezi ulicemi Horovou a Blahoslavovou bude před vilkami v páse mezi vozovkou a chodníkem nově realizován záhon s výsadbami dřevitých trvalek.

Podrobnější informace včetně dokumentace naleznete na stránce projektu.

14.3.2022