VKP: Sad Boženy Němcové

Rozloha parku
0,8 ha
Rok vzniku
1907

Na počátku 20. stol. zřídila přívozská obec na místě zrušené zinkovny Tlach a Keil Schiller Park (Schillerův sad; 1907).  Výsadbu řídila známá opavská zahradnická firma bratři Skazikové, která v roce 1907 vypracovala rovněž osazovací projekt budoucích Komenského sadů. Prostor byl oplocen a opatřen dvěma železnými bránami.

Od roku 1919 nese sad jméno Boženy Němcové.  V roce 1932 bylo navrhováno přejmenování na sad Victora ScotaBeethovenův sad, nebo park Richarda Wagnera. V letech 1940 – 1945 byl prostor bezejmenný, sad měl být zrušen.  V roce 1945 získal zpět jméno po české spisovatelce. V roce 1974 byla provedena rekonstrukce sadu. V roce 1997 byl park registrován jako významný krajinný prvek.

V současnosti park protíná tramvajová trať.  Většina ze stromů jsou jírovce maďaly.

Aktuality

18.3.2021

Sad Boženy Němcové čeká postupná desetiletá revitalizace

Sad Boženy Němcové, který se nachází na velmi frekventovaném místě rohu ulic Mariánskohorská a Sokolská třída, projde v průběhu následujících deseti let zásadní proměnou. Čeká jej […]

Revitalizace

Postupná desetiletá revitalizace sadu B. Němcové

V současné době je toto místo značně nepřehledné a díky hustým korunám stromů působí temně. Patro listnatých stromů, které je tvořeno převážně kaštany, je ve velmi špatném zdravotním stavu. Stáří těchto stromů je 41 let a více, navíc jsou napadeny bakteriální houbovou chorobou. V průběhu revitalizace proto dojde k bezpečnostním a zdravotním ořezům těchto dřevin, nemocné stromy budou postupně káceny a v jednotlivých etapách nahrazovány novou výsadbou. Revitalizace je rozdělena do tří etap. První etapa, která nyní začíná, potrvá celkem tři roky. V této etapě je naplánováno odstranění 34 listnatých stromů, některých keřů a invazivních druhů. Nově vysazeno zde bude 18 stromů, dále keře a záhony. Velkou proměnou projde především plocha kolem tramvajových zastávek, kde bude vyšlapaný trávník nahrazen mlatovými povrchy, které v třetím roce doplníme sedacími kameny. Předpokládané náklady na realizaci této etapy jsou ve výši 5,6 mil. korun. Výsledkem celkové revitalizace sadu bude atraktivní prostor, kde si lidé budou moct bez obav krátit dlouhé chvíle. Sad bude prosvětlen, oživí jej kvetoucí keře a travnaté záhony s bylinami a cibulovinami včetně mobiliáře. V průběhu následujících deseti let plánuje investovat městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz do sadu Boženy Němcové zhruba 13,7 mil. korun.

Fotogalerie