Sad Boženy Němcové čeká postupná desetiletá revitalizace

Sad Boženy Němcové, který se nachází na velmi frekventovaném místě rohu ulic Mariánskohorská a Sokolská třída, projde v průběhu následujících deseti let zásadní proměnou. Čeká jej postupná obnova dřevin, doplnění keřů, záhonů i mobiliáře.

„Je to pro nás pilotní projekt dlouhodobé revitalizace parku v našem obvodu tohoto druhu. Po loni dokončené pasportizaci stromů bude tento krok dalším posunem k systematické péči o zeleň v našem obvodě, ve které jsme dosud bohužel zaostávali. Postupně pak podobný plán připravíme i pro další naše parky a sady,“ říká místostarosta Rostislav Řeha.

V současné době je toto místo značně nepřehledné a díky hustým korunám stromů působí temně. Patro listnatých stromů, které je tvořeno převážně jírovci, je ve velmi špatném zdravotním stavu. Stáří těchto stromů je 41 let a více, navíc jsou napadeny bakteriální houbovou chorobou. V průběhu revitalizace proto dojde k bezpečnostním a zdravotním ořezům těchto dřevin, nemocné stromy budou postupně káceny a v jednotlivých etapách nahrazovány novou výsadbou.  „Za účelem postupné obnovy jsme revitalizaci rozdělili do 3 etap tak, aby se nově vysazené dřeviny mohly ujmout a stabilizovat. První etapa, která nyní začíná, potrvá celkem tři roky. Pracovat na ní budou zaměstnanci našich Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz,“ komentuje místostarosta Rostislav Řeha.  V této etapě je naplánováno odstranění 34 listnatých stromů, některých keřů a invazivních druhů. Nově vysazeno zde bude 18 stromů, dále keře a záhony. Velkou proměnou projde především plocha kolem tramvajových zastávek, kde bude vyšlapaný trávník nahrazen mlatovými povrchy, které v třetím roce doplníme sedacími kameny. Předpokládané náklady na realizaci této etapy jsou ve výši 5,6 mil. korun.

Výsledkem celkové revitalizace sadu bude atraktivní prostor, kde si lidé budou moct bez obav krátit dlouhé chvíle. Sad bude prosvětlen, oživí jej kvetoucí keře a travnaté záhony s bylinami a cibulovinami a budeme rádi, když se tento park stane další ozdobou našeho obvodu,“ dodává starostka Zuzana Ožanová. V průběhu následujících deseti let plánuje investovat městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz do sadu Boženy Němcové zhruba 13,7 mil. korun. 

Dokumentaci k projektu naleznete v sekci Sady a parky, VKP Sad B. Němcové.

18.3.2021