Výsadba na ulici Křižíkova č. 13 – 19

Náhradní image
Celkové náklady
158 570
Rok zahájení - Ukončení
2020

Popis projektu

Hlavním účelem akce je navržení obnovy aleje v daném území tak, aby co nejvíce vyhovovala hlavně obyvatelům přilehlých domů.

Řešený prostor se nachází v centru města a v zástavbě obytných domů. Ulice Křižíkova spojuje významné ostravské ulice Sokolská třída a Nádražní, v půli na ni navazuje ulice Slavíčkova. Řešeným prostorem je část ulice před domy č. 13 až 19, která je ze strany od bytových domů lemována travnatým pásem se zbylými stromy, tvořícími původní alej. Na tuto alej pak navazuje od křižovatky s ulicí Slavíčkova směrem k Nádražní alej tvořená lípami. Z druhé strany ulici lemuje travnatá plocha s rozvolněnou výsadbou vzrostlých listnatých dřevin, za kterou se nachází zdravotní ústav a parkoviště. Mezi obytnými domy a travnatým pásem je veden zpevněný chodník pro pěší, přes který je veden mezi domy č. 17 a 19 vjezd do dvora. Ulice je poměrně klidná, i když je otevřená obousměrnému provozu i parkování. Původní alej tvořená jasany (Fraxinus excelsior) byla z části vykácena. V aleji tak došlo k výpadku, protože jedinci se špatným zdravotním stavem jsou postupně káceni a zatím nejsou nahrazeni.

 

 

Revitalizace

Revitalizace Výsadba na ulici Křižíkova č. 13 - 19

Současná situace aleje je velmi nevyvážená. Část aleje již byla vykácena a zbylé dřeviny nemají předpoklad pro dlouhodobou existenci v této lokalitě a budou postupně vykáceny také. Tento projekt řeší pouze východní část ulice před bytovými domy č. 13 až 19. Díky rozměrům ulice byla zvolena výsadba středně velkých stromů – Ulmus ´Clusius´. Jedná se o stromy s hustě větvenou korunou, která je zpočátku úzce kuželovitá, později oválná nebo kuželovitá. Druh je rezistentní vůči napadení houbou (grafinóza), dobře snáší slunná stanoviště, ale i stín. Na podzim krásně barví listy do žluté barvy. Nevytváří plody, které by znečisťovaly chodník. Na začátek aleje u Sokolské třídy bude umístěn kvůli velmi stísněným prostorám pro kořenový systém keř – Amelanchier arborea ´Robin Hill´, který se dorůstá až osmi metrů výšky a má charakter růstu malého stromu. Amelanchier je mrazuvzdorný a dobře snáší městské prostředí. V jarních měsících tvoří krásné bílé květy, na podzim je výrazný barvením listů do červené barvy.