Úprava zeleně v okolí ZŠ Matiční na ul. 30. dubna

Náhradní image
Rozpočet
625 707
Doba realizace
2020/2021
Rok zahájení - Ukončení
2020

Popis projektu

Řešené území se nachází na ul. 30. dubna, která je pohledovou osou navazující na věž Nové radnice a vedlejší ulicí spojující hlavní ulice Nádražní a Sokolskou. Řešená část se nachází zhruba ve středu ulice 30. dubna, prostor ohraničují ulice Husova a Přívozská. Přesný prostor je však dán vyvýšeným betonovým obrubníkem okolo ZŠ Matiční.  Jedná se o prostor před vstupem do školy a po stranách budovy. Hlavním účelem akce je odstranění nevhodných a neperspektivních jedinců zeleně a nové dosazení prostorově a funkčně vhodnějších druhů.

 

Revitalizace

Obnova zeleně v okolí ZŠ Matiční na ul. 30. dubna

Návrh navazuje na akci „Sadové úpravy před budovou ZŠ na ul. 30.dubna – MoaP“ z roku 2013. Současný stav zeleně je poměrně špatný. Především u jasanů obklopujících budovu školy převládá velmi špatný zdravotní stav. Pod jasany se z důvodu nízkého osvětlení špatně vyvíjí keřové patro. Jasany dále vrůstají do fasády budovy školy. Jasany jsou navrženy k odstranění. Vytvoří se příznivější podmínky pro vývoj keřového patra, které bude doplněno na základě návrhu z roku 2013. Hlavním účelem návrhu je prosvětlit prostor a doplnit keřové patro o rostliny odolné sešlapu. Stávající jasany budou nahrazeny drobnými jabloněmi, které jsou atraktivní v průběhu celého roku. Jabloně jsou zároveň prostorově vhodnější, jelikož mají i v dospělosti poměrně úzkou korunu, která zároveň propouští více světla, než stávající jasany. Doplněny budou také prostorově výraznější stromy jako jilm (Ulmus ´Clusius´) a třešeň ptačí (Prunus avium ´Plena´). Tyto jsou vysazeny směrem k okrajům budovy, kde mají více prostoru se rozvinout. V podrostech je navrženo doplnění o stávající polokeře – a to třezalku (Hypericum calycium) a barvínek (Vinca major), které se v území již nacházejí, jen je potřeba je dosadit. Dále bude podrost doplněn o traviny, metlici trsnatou (Deschampsia cespitosa ´Pálava´) a na jaře kvetoucími narcisy (Narcissus Tete a Tete, Narcissus Pueblo).