Revitalizace zeleně v Husově sadu – severní část u památníku

Rozloha
11 608
Rozpočet
2 020 032
Rok zahájení - Ukončení
2020 -2021

Popis projektu

Husův sad se nachází na území města Ostravy, v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Je parkem uprostřed silně zastavěného území, které spadá do památkové zóny města Ostravy. Je orientačním bodem a spojnicí několika cest. Ze severu jej vymezuje ul. Českobratrská, které je významnou a vytíženou komunikací, dále pak ul. Přívozská z východu a jižně ul. Dvořákova. Ze západní strany hranici tvoří zástavba, která je vchody situována do ul. Milíčovy. Z pohledu zeleně je zde výrazné především vzrostlé patro listnatých stromů.  Jehličnany jsou uplatněny minimálně a to jako keřové výsadby. Keřové výsadby jsou četné a vytvářejí kompaktní výsadby zejména v okrajových částech sadu. Původní trvalkové výsadby jsou mírně na ústupu.

Revitalizace

Revitalizace zeleně v Husově sadu - severní část u památníku

Projekt zpracovává nové pojetí celé severní části parku. Návrh se nesnaží o zcela nový přístup k pohledu na prostor, ale navazuje na již aktuální stav a co nejvíce původních dřevin využívá i nadále. Budou vytvořeny ucelené záhony s co nejdelší dobou kvetení. Záhony jsou situovány severně, kolem památníku a přilehlé cesty Českobratrská a jižně u centrálního sezení s vodním prvkem. Západní strana kolem památníku je řešena v trochu odlišném duchu. Památník bitvy u Zborova je pietním místem, kde je pořádán akt kladení věnců. Proto by tento prostor měl být otevřeným a vysoce reprezentativním místem. Tomu mohou dopomoci i výsadby v jeho okolí. V těsné blízkosti památníku je volena symetrická kompozice, střídající kvetoucí rostliny, traviny a atraktivní nižší keřové porosty. Kvetoucí rostliny a keře byly vybrány s ohledem na dobu jejich květu, zbarvení (červená a bílá) a uplatnění v čase pietních aktů.

Fotogalerie