Obnova aleje na ul. Herodova

Doba realizace
2020
Celkové náklady
762 119
Rok zahájení - Ukončení
2020

Popis projektu

Řešený prostor se nachází v centru města a v zástavbě domů občanské vybavenosti na ulici Herodova. Ulice se nachází v ostravské čtvrti Moravská Ostrava, nedaleko Nové radnice. Ulice Herodova tvoří jednu ze spojnic dvou významných ulic centra Ostravy – Českobratrská a 30.dubna.

Řešenou částí je stromořadí ve východní části ulice. Stávající stromy jsou situovány v kapsách zeleně, kolem kterých jsou zpevněné plochy – asfaltová komunikace a polopropustné povrchy chodníku a parkovacích stání ze zámkové dlažby. Každý strom má svoji jednu kapsu vymezenou zpevněnými povrchy. Na tuto alej pak navazuje od křižovatky s ulicí 30.dubna alej tvořená lípami. Ulice je poměrně klidná, je zde jednosměrný provoz a parkování.

Revitalizace

Obnova aleje na ul. Herodova

Hlavním účelem akce je navržení obnovy aleje, která je v současnosti na konci své životnosti. Obnovou vznikne zdravá alej, která tak bude účinně zlepšovat mikroklimatické podmínky v území a bude výrazně esteticky působit v průběhu celého roku. Součástí navrhování obnovy byl dendrologický průzkum, který ukázal nedostatky a hodnoty stávající aleje, která je v současnosti tvořena třešněmi pilovitými, odrůdou ´Kanzan´ – Prunus serrulata ´Kanzan´ a dvěmi jedinci nověji vysazených višní chloupkatých ´Acolade´- Prunus sargentii ´Acolade´. Současná situace aleje je velmi nevyvážená. Část aleje (2 ks) již byla obměněna a zbylé dřeviny (7 ks) nemají předpoklad pro dlouhodobou existenci a dojde proto k jejich kácení. V rámci obnovy aleje bude náhradou za kácené dřeviny druh, který byl do ulice vysazen v r. 2012 – Prunus sargentii ´Acolade´. Jedná se o dřevinu se stejnými parametry a charakterem jako původní Prunus serrulata ´Kanzan´. Díky již vysazeným jedincům Prunus sargentii ´Acolade´ bylo možné pozorovat ujímání a přizpůsobování mikroklimatickým podmínkám lokality. Odrůda je odolná v městském prostředí, vůči vyšším teplotám, nižším srážkovým úhrnům a mrazům v zimním období nebo případná snášenlivost k zasoleným půdám. Dojde také k estetickému sjednocení celé aleje. Při vstupu na ul. Herodovu z ulice Českobratrské bude v ostrůvku vedle prvního stromu vysazena světle fialovo-modrá šanta (Nepeta x faassenii). Všechny výsadby budou zamulčovány štěrkodrtí frakce 8/16 o výšce cca 7cm.