Údržba pískovišť

V městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se nachází celkem 60 pískovišť.  

Údržba pískovišť zahrnuje:

  1. Každoroční výměnu písku v pískovištích s výměnou vrstvy písku do hloubky 20 cm, a to v termínu do 30. 4. příslušného kalendářního roku.
  2. Opravy obezdění pískoviště včetně nátěrů fasádní barvou, rovněž tak výměnu poškozených či ztrouchnivělých dřevěných částí, včetně nátěrů v termínu do 30. 5. příslušného kalendářního roku.
  3. Denní kontrolu stavu pískovišť spojenou s denním úklidem pískoviště spočívajícím ve sběru zjištěného nebezpečného odpadu a jiných různých nečistot, včetně zametení zpevněných ploch v okruhu 10 m od hranice pískoviště.
  4. Pravidelný sběr listí z pískovišť a jejich odplevelování.

Práce jsou zajišťovány prostřednictvím příspěvkové organizace Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, p.o. (www.tsmoap.cz).