Údržba laviček

Údržba laviček zahrnuje:

  1. Pravidelnou kontrolu laviček s odstraněním zjištěných vad. Jedná se převážně o výměnu sedáků a opěradel (pozn. neopravitelné lavičky jsou odstraňovány).
  2. Nátěry laviček dle akutnosti, zpravidla 1 x ročně.

Práce jsou zajišťovány prostřednictvím příspěvkové organizace Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, p.o. (www.tsmoap.cz).