Údržba dětských hracích prvků a hřišť

Jednotlivé hrací prvky jsou udržovány v souladu ČSN EN 1176-7, o provozu dětských hřišť.

Údržba zahrnuje:

  1. Denní vizuální kontrolu dětských hracích prvků a hřišť. V případě zajištění závady je tato neprodleně odstraněna; v případě, že nemůže být závada neprodleně odstraněna, je postupováno v souladu s uvedenou normou.
  2. U dětských hracích prvků a hřišť zajišťování denního úklidu v okruhu 10 m s důrazem na odstranění nebezpečných odpadů a sběru nečistot, včetně zametení zpevněných ploch od písku. Rovněž záhony rostlin vyskytujících se u dětských hracích sestav je nutné udržovat v bezplevelném stavu.
  3. Hracím prvkem se rozumí i plocha pro míčové hry s asfaltovým, škvárovým a antukovým povrchem. Opatřeny jsou zpravidla kůly pro držení sítě nebo streetbalovými koši. Údržba těchto hracích ploch spočívá v odplevelování a odstraňování odpadků ve vzdálenosti 10 m od hranice hřiště.
  4. Ke všem dětským hřištím a zařízením je prováděna vždy k 31. 3. příslušného kalendářního roku tzv. hlavní roční kontrola. Kontrola je prováděna oprávněnou autorizovanou osobou v souladu s normou ČSN EN 1176-7. Zjištěné závady dle kontroly jsou následně odstraňovány v co nejkratším možném termínu.

Práce jsou zajišťovány prostřednictvím příspěvkové organizace Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, p.o. (www.tsmoap.cz).