Ošetřování stromů a keřů

Ořezy stromů

Datum Stav Lokace Poznámka
07.08.2020 Hotovo Havlíčkovo nábřeží zastřižení průchozích profilů
12.08.2020 Hotovo kácení 1 ks hlohu ul.Gorkého -
12.08.2020 Hotovo ořez jasanu ul.Gorkého -
18.08.2020 Hotovo kácená břízy Bachmačská -
18.08.2020 Hotovo ořez stromů MŠ Křižíkova -
18.08.2020 Hotovo Ořez stromu ZŠ Nádrážní -
18.08.2020 Hotovo odstranění vyvráceného stromu P. Křičky -
27.08.2020 Hotovo ořez stromů ul. Várenská 30 -
28.08.2020 Hotovo kácení stromů ul. Sadová -
01.09.2020 Hotovo svoz spadaných větví park M. Horákové a Komenského sady -
01.09.2020 Hotovo zastřižení průchozích profilů park M.Horákové -
01.09.2020 Hotovo zastřižení průchozích profilů a odstranění obrostů ul.30.dubna a Bezručův sad -
02.09.2020 Hotovo zastřižení živých plotů ul. Lechowiczova -
02.09.2020 Hotovo odstraňování pařezů po vyvrácených stromech -
03.09.2020 Hotovo zastřižení živých ul. Lechowiczova -
04.09.2020 Hotovo zastřižení živých plotů Gen. Janouška -
07.09.2020 Hotovo zastřižení živých plotů ul. Sládkova -
07.09.2020 Hotovo pletí keřových skupin Dr. Malého -
08.09.2020 Hotovo pletí keřových skupin Dr. Malého -
08.09.2020 Hotovo zastřižení živých plotů Varenská, Gen. píky -
09.09.2020 Hotovo zastřižení živých plotů MŠ Křižíkova -
10.09.2020 Hotovo zastřižení živých plotů MŠ Blahoslavova -
11.09.2020 Hotovo zatřižení Buxusů Komenského sady -
12.09.2020 Hotovo kácení stromů ul. Husova, ul. Herodova -
14.09.2020 Hotovo ořezy Gregorova x ŽEníškova, Hornopolní,Mecnerovského sad, P. Křičky -
14.09.2020 Hotovo zastřižení živých plotů MŠ Špálova -
15.09.2020 Hotovo zastřižení živých plotů MŠ Špálova -
15.09.2020 Hotovo 30.dubna, Bezručův sad, parčík ČS Letců -
16.09.2020 Hotovo pletí ul. Poděbradova -
16.09.2020 Hotovo pletí růží Bezručův sad -
16.09.2020 Hotovo kácená ul. Herodova -
16.09.2020 Hotovo zastřižení živých plotů P. Křičky -
17.09.2020 Hotovo pletí růží Komenského sady -
17.09.2020 Hotovo zastřižení živých plotů MŠ Hornická, Hornických učnů -
17.09.2020 Hotovo odstranění suchých větví Hollarova -
18.09.2020 Hotovo průchozí profily, odstranění obrostů Železárenská -
21.09.2020 Hotovo odstranění obrostů Železárenská -
21.09.2020 Hotovo pletí keřových skupin Husův sad -
21.09.2020 Hotovo odstranění suchých stromů ul. Hornopolní -
21.09.2020 Hotovo odstranění keřové skupiny ul. Uhelná -
22.09.2020 Hotovo Ořezy - ul. Živičná, Komenského sady, Bezručův sad -
23.09.2020 Hotovo pletí keřových skupin Frýdlantské mosty -
24.09.2020 Hotovo kácení ul. Zborovská -
25.09.2020 Hotovo kácení ul. Zborovská -
26.09.2020 Hotovo kácení ZŠ 30. dubna -
29.09.2020 Hotovo odstranění suchých výsadeb ul. Zahradní, Šmeralova, hl. nádraží -
29.09.2020 Hotovo odstranění obrostů a zvednutí korun park M. Horákové, Komenského sady -
30.09.2020 Hotovo odstranění obrostů a zvednutí korun park M. Horákové, Komenského sady -
30.09.2020 Hotovo kácení stromu ul. Podmolova -
01.10.2020 Hotovo odstranění obrostů a zvednutí průchozích profilů Komenského sady 2,ul. Cihelní -
01.10.2020 Hotovo kácení stromu Komenského sady -
05.10.2020 Hotovo zatřižení průchozích profilů ul. Cihelní -
07.10.2020 Hotovo kácení stromu ul. Trocnovská -
10.10.2020 Hotovo kácení stromů ul. 30.dubna -
12.10.2020 Hotovo zastřižení průchozích profilů odstavne parkoviště -
14.10.2020 Hotovo kácení stromů a odstranění keřů Husův sad ( příprava výsadeb)e -
15.10.2020 Hotovo kácení a ořez stromů před ZŠ 30.dubna ( příprava pro výsadbu) -
26.10.2020 Hotovo frézování pařezů -příprava pro výsadbu ul.30.dubna -
26.10.2020 Hotovo frézování pařezů -příprava pro výsadbu Husův sad -
26.10.2020 Hotovo výsadba mobilních nádob OC Nová Karolína -
27.10.2020 Hotovo odstranění pařezů ul.Husova - příprava výsadeb -
29.10.2020 Hotovo frézování pařezů ul.30.dubna ( příprava výsadeb -
29.10.2020 Hotovo vytýčení a příprava výsadeb Husův sade -
30.10.2020 Hotovo kácení Jírovce park M. Horákové - kácení na oznámení -
09.11.2020 Hotovo výsadba ul.30.dubna před ZŠ Matiční -
10.11.2020 Hotovo výsadba ul. Husova ul. Herodova -
11.11.2020 Hotovo nátěr .kmenů a zálivka stromů po výsadbě -
11.11.2020 Hotovo výsadba stromů a keřů Husův sad -
12.11.2020 Hotovo výsadba stromů a keřů Husův sad -
12.11.2020 Hotovo příprava výsadeb ul. Křižíkova -
23.11.2020 Hotovo výsadba ul.Křižíkova -
08.12.2020 Hotovo kácení dřevin ul. J. Brabce -
09.12.2020 Hotovo kácení ul. Jílová, ul.Arbesova a ul.Lechowiczova -
10.12.2020 Hotovo kácení ul.P.Křičky, ul. Lechowiczova -
21.12.2020 Hotovo kontrola nových výsadeb -
22.12.2020 Hotovo kácení ul. Engelmullerova -
23.12.2020 Hotovo kontrola nových výsadeb -
29.12.2020 Hotovo zastřižení keřů ul. Gregorova -
30.12.2020 Hotovo odstranění keřů ul. Místecká -
04.01.2021 Hotovo odstranění keřů ul. Místecká -
06.01.2021 Hotovo odstranění keřů( kácení) -
07.01.2021 Hotovo odstranění keřů( kácení) -
01.02.2021 Hotovo průklesty keřů Vítězná
02.02.2021 Hotovo průklesty keřů E.F.Buriana
03.02.2021 Hotovo kácení -
04.02.2021 Probíhá kácení Zborovská 14
04.02.2021 Probíhá průklesty keřů VKP Bezručův sad, Ostrčilova
05.02.2021 Probíhá průklesty keřů -
05.02.2021 Hotovo kácení Zborovská 14
06.02.2021 Hotovo kácení Zborovská 14
06.02.2021 Hotovo kácení park M.Horákové
20.02.2021 Hotovo kácení ul. Sadová
22.02.2021 Hotovo průklesty keřů -
22.02.2021 Probíhá průklesty keřů -
23.02.2021 Hotovo průklesty keřů -
23.02.2021 Probíhá průklesty keřů -
24.02.2021 Hotovo Průklesty keřů Suchardova, Křížíkova
24.02.2021 Probíhá průklesty keřů -
25.02.2021 Probíhá průklesty keřů Mánesová, Jirská
25.02.2021 Probíhá průklesty kerů -
26.02.2021 Probíhá Průklesty keřů -
26.02.2021 Hotovo průklesty keřů Jirská
01.03.2021 Hotovo průklesty keřů Mánesova
01.03.2021 Hotovo průklesty keřů Na Jízdárně
02.03.2021 Hotovo kácení před MŠ a ZŠ Waldorfská
02.03.2021 Hotovo průklesty keřů dvůr Mlýnská
02.03.2021 Hotovo průklesty keřů Na Jízdárně
03.03.2021 Hotovo kácení stromů ul.Zelená
04.03.2021 Hotovo kácení stromů za Polyfunkčním domem
05.03.2021 Probíhá ořezy suchých větví KS -

Ošetřování stromů a keřů zahrnuje:

 1. Celoroční odbornou údržbu stromů a keřů v souladu se zásadami průklestu dřevin.
 2. V předjaří, v době tzv. vegetačního klidu (1. 11. – 31. 3.) zakrácení kosterních větví stromů 3. a 4. řádu a keřů tak, aby nezasahovaly do oken, lodžií a fasád domů, pouličního osvětlení či jiných městských prvků a aby nebránili průjezdnému a průchozímu profilu na komunikacích.
 3. Průběžné celoroční sestříhávání keřů živých plotů tak, aby nedocházelo k omezení pohybu na komunikacích a ohrožení dopravní bezpečnosti.
 4. Průběžné čištění keřových skupin od různých nečistot a odpadů.
 5. Průběžné pletí keřových skupin tak, aby nedošlo k zakvetení plevelů a jejich dosadba za uhynulé jedince.
 6. Průběžné odborné provádění průklestu dřevin, včetně mladých výsadeb.
 7. Výsadba a údržba letničkových záhonů.
 8. Výsadba a údržba trvalkových záhonů.
 9. Údržba a dosadba mobilní zeleně.
 10. Kácení dřevin.
 11. Pravidelné celoroční ošetřování stromů a keřů tak, aby byla zachována jejich biologická a estetická funkce, včetně zajištění bezpečnosti obyvatel a silničního provozu.

To je především:

 • průběžné sledování zdravotního stavu stromů s návrhy na jejich skácení,
 • zajištění průchozího a průjezdného profilu komunikací, včetně rozhledových poměrů v křižovatkách,
 • zajištění viditelnosti dopravního značení a funkce veř. osvětlení,
 • letní sestřihávání živých plotů na jednotnou výšku podle možností a situace  v konkrétní lokalitě a zarovnání tak, aby nezasahovaly do přilehlých komunikací,
 • průběžné odstraňování obrostů do výšky 2 m na kmenech stromů u silnic a ve výhledových úhlech,
 • průběžné odstraňování náletových dřevin, zejména v záhonech a keřových skupinách,
 • u mladých výsadeb stromů zajišťování oprav úvazků s případnou výměnou poškozených kůlů; umísťování chrániček na kmeny mladých stromů,
 • u mladých výsadeb provádění výchovného popřípadě udržovacího řezu,
 • průběžné odstraňování suchých, polámaných nebo jinak poškozených větví ze stromů, včetně odborného začištění a ošetření rány, jejich odvoz a uložení na skládku,
 • průběžné ořezy větví zasahujících do trakčního, telekomunikačního a elektrického vedení,
 • zálivka stromů a keřů v návaznosti na klimatické podmínky.