Ošetřování stromů a keřů

Ořezy stromů

Datum Stav Lokace Poznámka
07.08.2020 Hotovo Havlíčkovo nábřeží zastřižení průchozích profilů
12.08.2020 Hotovo kácení 1 ks hlohu ul.Gorkého -
12.08.2020 Hotovo ořez jasanu ul.Gorkého -
18.08.2020 Hotovo kácená břízy Bachmačská -
18.08.2020 Hotovo ořez stromů MŠ Křižíkova -
18.08.2020 Hotovo Ořez stromu ZŠ Nádrážní -
18.08.2020 Hotovo odstranění vyvráceného stromu P. Křičky -
27.08.2020 Hotovo ořez stromů ul. Várenská 30 -
28.08.2020 Hotovo kácení stromů ul. Sadová -
01.09.2020 Hotovo svoz spadaných větví park M. Horákové a Komenského sady -
01.09.2020 Hotovo zastřižení průchozích profilů park M.Horákové -
01.09.2020 Hotovo zastřižení průchozích profilů a odstranění obrostů ul.30.dubna a Bezručův sad -
02.09.2020 Hotovo zastřižení živých plotů ul. Lechowiczova -
02.09.2020 Hotovo odstraňování pařezů po vyvrácených stromech -
03.09.2020 Hotovo zastřižení živých ul. Lechowiczova -
04.09.2020 Hotovo zastřižení živých plotů Gen. Janouška -
07.09.2020 Hotovo zastřižení živých plotů ul. Sládkova -
07.09.2020 Hotovo pletí keřových skupin Dr. Malého -
08.09.2020 Hotovo pletí keřových skupin Dr. Malého -
08.09.2020 Hotovo zastřižení živých plotů Varenská, Gen. píky -
09.09.2020 Hotovo zastřižení živých plotů MŠ Křižíkova -
10.09.2020 Hotovo zastřižení živých plotů MŠ Blahoslavova -
11.09.2020 Hotovo zatřižení Buxusů Komenského sady -
12.09.2020 Hotovo kácení stromů ul. Husova, ul. Herodova -
14.09.2020 Hotovo ořezy Gregorova x ŽEníškova, Hornopolní,Mecnerovského sad, P. Křičky -
14.09.2020 Hotovo zastřižení živých plotů MŠ Špálova -
15.09.2020 Hotovo zastřižení živých plotů MŠ Špálova -
15.09.2020 Hotovo 30.dubna, Bezručův sad, parčík ČS Letců -
16.09.2020 Hotovo pletí ul. Poděbradova -
16.09.2020 Hotovo pletí růží Bezručův sad -
16.09.2020 Hotovo kácená ul. Herodova -
16.09.2020 Hotovo zastřižení živých plotů P. Křičky -
17.09.2020 Hotovo pletí růží Komenského sady -
17.09.2020 Hotovo zastřižení živých plotů MŠ Hornická, Hornických učnů -
17.09.2020 Hotovo odstranění suchých větví Hollarova -
18.09.2020 Hotovo průchozí profily, odstranění obrostů Železárenská -
21.09.2020 Hotovo odstranění obrostů Železárenská -
21.09.2020 Hotovo pletí keřových skupin Husův sad -
21.09.2020 Hotovo odstranění suchých stromů ul. Hornopolní -
21.09.2020 Hotovo odstranění keřové skupiny ul. Uhelná -
22.09.2020 Hotovo Ořezy - ul. Živičná, Komenského sady, Bezručův sad -
23.09.2020 Hotovo pletí keřových skupin Frýdlantské mosty -
24.09.2020 Hotovo kácení ul. Zborovská -
25.09.2020 Hotovo kácení ul. Zborovská -
26.09.2020 Hotovo kácení ZŠ 30. dubna -
29.09.2020 Hotovo odstranění suchých výsadeb ul. Zahradní, Šmeralova, hl. nádraží -
29.09.2020 Hotovo odstranění obrostů a zvednutí korun park M. Horákové, Komenského sady -
30.09.2020 Hotovo odstranění obrostů a zvednutí korun park M. Horákové, Komenského sady -
30.09.2020 Hotovo kácení stromu ul. Podmolova -
01.10.2020 Hotovo odstranění obrostů a zvednutí průchozích profilů Komenského sady 2,ul. Cihelní -
01.10.2020 Hotovo kácení stromu Komenského sady -
05.10.2020 Hotovo zatřižení průchozích profilů ul. Cihelní -
07.10.2020 Hotovo kácení stromu ul. Trocnovská -
10.10.2020 Hotovo kácení stromů ul. 30.dubna -
12.10.2020 Hotovo zastřižení průchozích profilů odstavne parkoviště -
14.10.2020 Hotovo kácení stromů a odstranění keřů Husův sad ( příprava výsadeb)e -
15.10.2020 Hotovo kácení a ořez stromů před ZŠ 30.dubna ( příprava pro výsadbu) -
26.10.2020 Hotovo frézování pařezů -příprava pro výsadbu ul.30.dubna -
26.10.2020 Hotovo frézování pařezů -příprava pro výsadbu Husův sad -
26.10.2020 Hotovo výsadba mobilních nádob OC Nová Karolína -
27.10.2020 Hotovo odstranění pařezů ul.Husova - příprava výsadeb -
29.10.2020 Probíhá frézování pařezů ul.30.dubna ( příprava výsadeb -
29.10.2020 Probíhá vytýčení a příprava výsadeb Husův sade -

Ošetřování stromů a keřů zahrnuje:

 1. Celoroční odbornou údržbu stromů a keřů v souladu se zásadami průklestu dřevin.
 2. V předjaří, v době tzv. vegetačního klidu (1. 11. – 31. 3.) zakrácení kosterních větví stromů 3. a 4. řádu a keřů tak, aby nezasahovaly do oken, lodžií a fasád domů, pouličního osvětlení či jiných městských prvků a aby nebránili průjezdnému a průchozímu profilu na komunikacích.
 3. Průběžné celoroční sestříhávání keřů živých plotů tak, aby nedocházelo k omezení pohybu na komunikacích a ohrožení dopravní bezpečnosti.
 4. Průběžné čištění keřových skupin od různých nečistot a odpadů.
 5. Průběžné pletí keřových skupin tak, aby nedošlo k zakvetení plevelů a jejich dosadba za uhynulé jedince.
 6. Průběžné odborné provádění průklestu dřevin, včetně mladých výsadeb.
 7. Výsadba a údržba letničkových záhonů.
 8. Výsadba a údržba trvalkových záhonů.
 9. Údržba a dosadba mobilní zeleně.
 10. Kácení dřevin.
 11. Pravidelné celoroční ošetřování stromů a keřů tak, aby byla zachována jejich biologická a estetická funkce, včetně zajištění bezpečnosti obyvatel a silničního provozu.

To je především:

 • průběžné sledování zdravotního stavu stromů s návrhy na jejich skácení,
 • zajištění průchozího a průjezdného profilu komunikací, včetně rozhledových poměrů v křižovatkách,
 • zajištění viditelnosti dopravního značení a funkce veř. osvětlení,
 • letní sestřihávání živých plotů na jednotnou výšku podle možností a situace  v konkrétní lokalitě a zarovnání tak, aby nezasahovaly do přilehlých komunikací,
 • průběžné odstraňování obrostů do výšky 2 m na kmenech stromů u silnic a ve výhledových úhlech,
 • průběžné odstraňování náletových dřevin, zejména v záhonech a keřových skupinách,
 • u mladých výsadeb stromů zajišťování oprav úvazků s případnou výměnou poškozených kůlů; umísťování chrániček na kmeny mladých stromů,
 • u mladých výsadeb provádění výchovného popřípadě udržovacího řezu,
 • průběžné odstraňování suchých, polámaných nebo jinak poškozených větví ze stromů, včetně odborného začištění a ošetření rány, jejich odvoz a uložení na skládku,
 • průběžné ořezy větví zasahujících do trakčního, telekomunikačního a elektrického vedení,
 • zálivka stromů a keřů v návaznosti na klimatické podmínky.