VKP: Sad Dr. Milady Horákové

Rozloha parku
12,3 ha
Rok vzniku
1875

Sad Dr. Milady Horákové, původně Městský hřbitov v Moravské Ostravě, do roku 1989 Sad Klementa Gottwalda, je městský park na území zrušeného městského katolického a židovského hřbitova.

Hřbitov vznikl roku 1875 v západní části Moravské Ostravy jako hlavní městský hřbitov, který nahradil mimo jiné rušené pohřebiště v rozrůstajícím se centru města (nyní Husův sad). Koncem 50. let bylo rozhodnuto z ideologických i hygienických důvodů hřbitov v houstnoucí zástavbě čtvrti zrušit, a to včetně kubistického krematoria z roku 1925, a na jeho místě vybudovat parkový prostor pojmenovaný jako Sad Klementa Gottwalda. Na konci 60. let totiž vznikal nový hřbitov na Slezské Ostravě, včetně krematoria nového. Likvidace obou hřbitovů tak musela navazovat na možnost přemístění uren právě tam.

Již v roce 1967 existovala studie na využití území po zrušení obou hřbitovů, která počítala se vznikem budovy opery přímo uprostřed parku.  Starý městský hřbitov byl definitivně odstraněn roku 1979. Sousední židovský hřbitov byl zrušen až roku 1984.

Parkovou úpravu sadu  doplnila socha Mladý život Evy Krškové z roku 1961.

Po Sametové revoluci byl prostor přejmenován na Sad Dr. Milady Horákové a pietněji upraven.  V roce 1994 byly do sadu přemístěny plastiky, které vznikly v průběhu Mezinárodních sympozií prostorových forem konaných v Ostravě v letech 1967 a 1969, původně umístěné v Komenského sadech. V místech židovského hřbitova je od roku 1994 instalován Památník obětem holokaustu.

Vzrostlá zeleň je reprezentována hlavně staršími listnatými stromy (lípy a javory).

Fotogalerie