VKP: Izolační zeleň podél ul. Železárenské

Náhradní image
Rok vzniku
2007

Někdy zván „park Hlubina“, podle blízké jámy Hlubina, otevřené v r. 1852, která byla ve své době nejhlubší jámou regionu. Vznikl v r.2007 revitalizací zanedbaného prostoru kolem areálu TJ Hlubina.

Fotogalerie