VKP: Lesopark při ul. Hlubinská

Rozloha parku
2,8 ha

Lesopark přiléhající k ulici Hlubinská. Vznikl na místě staré hornické kolonie dolu Hlubina, která byla zcela zdemolována roku 1975 při budování hygienického pásma Vítkovických železáren. Původní název „Hlubinská osada“ byl zrušen v r. 1984 po demolici všech domů.

Fotogalerie