Denisův park

Rozloha parku
0,3 ha

Denisův park nalezneme v lokalitě „za Elektrou“, mezi ulicemi Poděbradova, Denisova a Jurečkova. Historicky zde byla projektována zástavba ulice s názvem Janáčkova, ale ta nikdy nebyla realizována a v r.1940 byla zrušena a jméno ulice bylo použito jinde.

Jedná se o doplňkovou zeleň, ve které dominují javory a jasany.

 

 

Fotogalerie