Mozaiková seč

Na tzv. mozaikové sečení teď můžete narazit třeba v Komenského sadech. Mozaiková seč trávníku je k přírodě šetrnější než plošné sekání travních ploch, pomáhá zadržet vodu v půdě a chrání biodiverzitu. Živočichům, a to především hmyzu, tak dáváme možnost vyvinout se v přirozeném krytu a u rostlin se zachová semenná banka pro příští léta. Nezáleží v jakém geometrickém vzoru je tráva sekána – zda do mozaiky, šachovnice a nebo pruhů. Důležité je, aby mezi pokosenými místy vždy zůstaly ostrůvky nebo pásy nepokosené.

16.7.2021