Začala dlouho očekávaná revitalizace Bezručova sadu

V Bezručově sadu projdou výměnou chodníky a popraskané asfaltové plochy, které budou částečně zatravněny.  Vyšlapané travnaté pěšinky naopak nahradí nové chodníčky a odstraněny budou i polorozpadlé betonové prvky. 

Díky připomínkám občanů, které uplatnili během online veřejného projednávání, jsme ještě těsně před zahájením akce změnili v projektu typ dlažby na části chodníků a  jednu plánovanou větev chodníku jsme zrušili úplně.

Na podzim pak na úpravy sadu naváže realizace projektu, který jste zvolil v 1. ročníku participativního rozpočtu Náš obvod na 3. místě: Hřiště na pétanque a zahrada pro nevidomé.

Pro ochranu stromů a keřů, které zůstanou v parku zachovány, jsme zvolili pro ohroženější z nich vytýčení většího ochranného pásma, než je obvyklé, a to v rozsahu celého kořenového balu.

14.5.2021