Veřejné projednávání úprav parku P. Bezruče

Dne 16. února od 16:00 můžete sledovat veřejné online projednávání investiční akce „Úprava parku P. Bezruče“, na které vás srdečně zveme.

Plánovaná rekonstrukce zahrnuje úpravu stávajících tras pěších komunikací a zřízení nových tras ve vyšlapaných pěšinách. Zpevněné plochy budou rekultivovány a ozeleněny. Stávající vzrostlá zeleň bude doplněna o stromy, keře a okrasné květiny. Bude zbudováno oplocené dětské hřiště pro děti ve věku od 2 do 5 let s nadzemním pískovištěm, houpadly a věžovou sestavou. Instalovány budou také nové lavičky a odpadkové koše. Rovněž dojde k přeložkám a rekonstrukci veřejného osvětlení.

Projekt vám představí za vedení obvodu Moravské Ostravy a Přívozu místostarosta Ing. Rostislav Řeha, přítomni budou zástupci odboru investic a místního hospodářství MOb MOaP a Městského ateliéru prostorového plánování a architektury MAPPA!!!

Zde je odkaz na webový rozcestník, kde naleznete link na online vysílání a na platformu, prostřednictvím které můžete zasílat své připomínky a náměty k projektovému záměru: https://projednani.moap.cz. na stejné místě budou zveřejněny základní podklady k projektu.

3.2.2021