Obnova zeleně v pěti lokalitách obvodu – ul. Husova, Herodova, Křižíkova, Husův sad a okolí ZŠ Matiční

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz schválila návrh na realizaci výsadby stromů v pěti lokalitách našeho obvodu. Obnova zeleně na ul. Husova, Herodova, Křižíkova, v Husově sadu a kolem ZŠ Matiční začala na podzim tohoto roku. Akci mají na starosti Technické služby Moravské Ostravy a Přívozu. 

V daných lokalitách je obnova zeleně nutná. Stávající stromy jsou již proschlé, napadané dřevokaznými houbami, věkem nebo vlivem extrémních městských podmínek odumírají. Na jejich místě budou vysazeny stromy nové. Na Husově ulici tak například bíle pokvetou okrasné třešně, na ulici Křižíkova vysadí technické služby šest jilmů Clusiusových místo odumírajících jasanů,“ říká místostarosta Rostislav Řeha. Jilmy se také objeví kolem ZŠ Matiční spolu s šesti jabloněmi a třešní. Současná zeleň je částečně napadená a proschlá, navíc potlačuje novou lipovou alej na ul. 30. dubna. Díky novým třešním chloupkatým také zachováme kvetoucí charakter Herodovy ulice. Ty současné jsou již ve velmi špatném stavu a dochází k vylamování větví v korunách stromů.  

 „Poslední lokalitou, ve které proběhne první etapa plánované revitalizace, je Husův sad. Celá severní část tohoto parku kolem Památníku bitvy u Zborova projde proměnou. Úpravy navážou na současný stav, který vhodně doplní např. nové magnolie, javor Davidův či jedle stejnobarvá,“ dodává místostarosta. V keřovém patře pak dojde k doplnění pěništníků, vilínu, šeříku a dalších keřů, travin a trvalek. Celkem vysadíme v daných 5 lokalitách 27 nových stromů.

 Celý projekt finančně vyjde na necelých 1 825 000 Kč. Na revitalizaci Husova sadu a lokality kolem ZŠ Matiční poskytlo město Ostrava dotaci ve výši 250 000 Kč. Aktuálně také připravujeme žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Zbývající náklady hradí městský obvod.

14.12.2020